aplikacja Matura google play app store

Elektroniczne przetwarzanie informacji

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201531
rok 201640
rok 201726
rok 201838
rok 201927
rok 202034
rok 202134
Liczba absolwentów
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201593,5%
absolwenci z roku 201695,0%
absolwenci z roku 201792,3%
absolwenci z roku 201876,3%
absolwenci z roku 201992,6%
absolwenci z roku 202076,5%
absolwenci z roku 202182,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201590,3%71,0%
absolwenci z roku 201690,0%67,5%
absolwenci z roku 201788,5%57,7%
absolwenci z roku 201871,1%50,0%
absolwenci z roku 201981,5%66,7%
absolwenci z roku 202064,7%23,5%
absolwenci z roku 202173,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,3%1,5%0,0%1,3%2,8%0,7%0,5%
w II roku0,3%0,0%0,0%2,0%1,2%0,0%
w III roku4,3%3,8%2,9%3,5%0,6%
w IV roku1,3%0,2%0,3%5,7%
w V roku0,8%2,3%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,060,280,000,330,630,090,15
w II roku0,030,000,000,860,310,00
w III roku0,491,090,390,970,11
w IV roku0,420,060,091,61
w V roku0,140,720,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201525,7029,77
absolwenci z roku 201624,3824,19
absolwenci z roku 201712,8818,41
absolwenci z roku 201816,5914,97
absolwenci z roku 201911,6217,55
absolwenci z roku 20209,5211,38
absolwenci z roku 20213,946,27
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201516,1%9,7%6,5%
abs. z roku 201622,5%20,0%0,0%
abs. z roku 201757,7%38,5%19,2%
abs. z roku 201839,5%39,5%0,0%
abs. z roku 201955,6%37,0%3,7%
abs. z roku 202041,2%29,4%11,8%
abs. z roku 202147,1%23,5%8,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca11,3%12,5%36,2%29,6%33,3%31,9%27,7%
umowa o pracę8,9%12,1%27,9%28,9%16,0%17,6%15,0%
samo­zatrudnienie1,9%0,0%11,5%0,0%3,7%7,1%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 371 zł2 511 zł3 590 zł3 535 zł3 149 zł3 700 zł2 872 zł
w II roku3 008 zł2 966 zł4 452 zł4 819 zł4 914 zł4 356 zł
w III roku4 200 zł3 665 zł5 986 zł6 041 zł5 570 zł
w IV roku4 943 zł4 625 zł6 447 zł8 107 zł
w V roku6 071 zł5 547 zł8 836 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 588 zł2 283 zł4 175 zł3 584 zł4 292 zł4 294 zł3 751 zł
w II roku3 008 zł2 808 zł5 923 zł4 810 zł5 324 zł4 398 zł
w III roku4 433 zł4 003 zł6 024 zł6 514 zł6 347 zł
w IV roku5 202 zł4 807 zł6 462 zł8 950 zł
w V roku6 056 zł6 014 zł9 199 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,800,530,770,650,590,580,43
w II roku0,650,590,870,840,850,60
w III roku0,910,751,080,990,88
w IV roku1,030,891,051,21
w V roku1,111,001,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności