aplikacja Matura google play app store

Ekonomiczno-prawny

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014122
rok 2015100
rok 2016256
rok 2017240
rok 2018262
rok 2019215
rok 202085
rok 202179
Liczba absolwentów
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,0%
absolwenci z roku 201695,3%
absolwenci z roku 201795,0%
absolwenci z roku 201883,2%
absolwenci z roku 201986,1%
absolwenci z roku 202085,9%
absolwenci z roku 202186,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,0%78,0%
absolwenci z roku 201689,8%76,5%
absolwenci z roku 201790,0%78,3%
absolwenci z roku 201883,2%67,2%
absolwenci z roku 201981,9%59,6%
absolwenci z roku 202085,9%63,5%
absolwenci z roku 202177,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,2%3,5%3,0%3,9%3,9%3,8%2,9%1,7%
w II roku0,8%2,0%1,0%1,0%3,2%4,5%3,2%
w III roku9,5%4,1%4,3%3,4%7,4%4,9%
w IV roku6,0%6,8%3,2%5,0%5,2%
w V roku5,2%2,8%2,8%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,090,340,330,510,640,540,460,22
w II roku0,090,250,110,170,490,610,58
w III roku1,030,430,720,581,040,61
w IV roku0,780,910,490,810,81
w V roku0,880,440,440,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,2922,03
absolwenci z roku 201519,7923,62
absolwenci z roku 201618,0523,15
absolwenci z roku 201712,9919,30
absolwenci z roku 201813,3417,83
absolwenci z roku 201913,6115,91
absolwenci z roku 202010,9612,14
absolwenci z roku 20212,002,97
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,6%32,8%6,5%
abs. z roku 201530,0%22,0%2,0%
abs. z roku 201639,1%29,7%3,1%
abs. z roku 201755,9%35,9%4,2%
abs. z roku 201857,3%42,8%1,6%
abs. z roku 201946,0%35,8%2,8%
abs. z roku 202055,3%38,8%1,2%
abs. z roku 202149,3%39,2%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca29,6%17,8%25,2%30,5%34,2%30,6%37,6%37,8%
umowa o pracę19,9%14,5%18,2%21,7%23,5%25,2%28,3%29,5%
samo­zatrudnienie5,2%2,0%2,3%2,2%0,6%0,8%1,2%3,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 106 zł1 882 zł1 585 zł1 804 zł1 882 zł2 645 zł2 205 zł2 985 zł
w II roku1 927 zł1 880 zł1 944 zł2 641 zł2 488 zł2 931 zł3 166 zł
w III roku2 211 zł2 846 zł2 945 zł3 086 zł3 110 zł3 647 zł
w IV roku2 957 zł3 413 zł3 550 zł3 727 zł4 339 zł
w V roku3 560 zł4 183 zł4 130 zł4 729 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 316 zł2 203 zł1 968 zł2 126 zł2 082 zł3 148 zł2 810 zł3 072 zł
w II roku2 102 zł2 070 zł2 468 zł2 797 zł2 724 zł3 317 zł3 648 zł
w III roku2 416 zł3 072 zł3 057 zł3 340 zł3 386 zł3 943 zł
w IV roku3 104 zł3 734 zł3 678 zł3 878 zł4 528 zł
w V roku3 697 zł4 272 zł4 238 zł4 830 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczno-prawny, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,290,510,390,430,420,560,410,52
w II roku0,500,490,450,570,520,560,54
w III roku0,550,700,630,630,590,62
w IV roku0,690,780,700,700,74
w V roku0,780,880,750,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ekonomiczno-prawny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności