aplikacja Matura google play app store

E-administracja

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201621
rok 201726
rok 201825
rok 202014
rok 202219
Liczba absolwentów
E-administracja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201671,4%
absolwenci z roku 201776,9%
absolwenci z roku 201868,0%
absolwenci z roku 202042,9%
absolwenci z roku 202268,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201671,4%52,4%
absolwenci z roku 201776,9%61,5%
absolwenci z roku 201868,0%52,0%
absolwenci z roku 202042,9%35,7%
absolwenci z roku 202268,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
E-administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku15,5%11,5%15,0%15,5%9,2%
w II roku6,0%1,3%4,3%8,9%
w III roku8,7%8,7%13,0%0,0%
w IV roku11,5%12,5%13,7%
w V roku5,2%8,7%12,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
E-administracja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku2,341,442,231,861,53
w II roku0,740,350,631,00
w III roku1,591,421,770,00
w IV roku2,521,511,71
w V roku1,361,061,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
E-administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201610,8919,65
absolwenci z roku 201714,7624,40
absolwenci z roku 201811,9121,74
absolwenci z roku 20206,0011,46
absolwenci z roku 20221,645,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
E-administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
E-administracja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201657,1%33,3%0,0%
abs. z roku 201742,3%30,8%0,0%
abs. z roku 201864,0%44,0%4,0%
abs. z roku 202092,9%64,3%0,0%
abs. z roku 202257,9%42,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
E-administracja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca36,9%34,0%45,3%58,9%39,9%
umowa o pracę14,3%22,8%15,3%33,3%19,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
E-administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
E-administracja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 087 zł1 362 zł1 263 zł2 174 zł2 535 zł
w II roku2 103 zł2 020 zł2 763 zł2 862 zł
w III roku1 855 zł2 224 zł2 704 zł3 685 zł
w IV roku2 356 zł2 672 zł3 427 zł
w V roku3 046 zł3 403 zł3 989 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
E-administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 772 zł1 853 zł2 082 zł2 621 zł3 488 zł
w II roku2 183 zł2 555 zł2 763 zł2 992 zł
w III roku2 186 zł2 712 zł3 090 zł3 893 zł
w IV roku2 786 zł3 133 zł3 480 zł
w V roku3 093 zł3 556 zł4 180 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
E-administracja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku E-administracja, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,310,380,330,460,45
w II roku0,570,520,670,55
w III roku0,470,540,600,63
w IV roku0,540,590,69
w V roku0,640,680,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
E-administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
E-administracja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności