aplikacja Matura google play app store

Doradztwo filozoficzne i coaching

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201531
rok 2016105
rok 2017100
rok 2018131
rok 2019115
rok 202071
rok 202160
rok 202275
Liczba absolwentów
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201677,2%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201874,8%
absolwenci z roku 201973,9%
absolwenci z roku 202077,5%
absolwenci z roku 202180,0%
absolwenci z roku 202284,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,6%54,8%
absolwenci z roku 201670,5%55,2%
absolwenci z roku 201771,0%52,0%
absolwenci z roku 201864,1%42,0%
absolwenci z roku 201965,2%40,0%
absolwenci z roku 202073,2%53,5%
absolwenci z roku 202168,3%31,7%
absolwenci z roku 202272,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%3,1%1,9%3,3%3,6%2,7%2,8%3,3%
w II roku0,0%2,6%1,4%2,6%5,3%1,6%0,4%
w III roku1,1%3,7%2,6%2,5%2,0%4,8%
w IV roku0,5%4,1%6,1%1,5%2,9%
w V roku2,2%3,5%2,4%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,430,390,791,060,500,540,63
w II roku0,000,450,220,571,470,240,10
w III roku0,130,850,650,400,491,05
w IV roku0,071,071,230,310,76
w V roku0,750,780,360,87
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,0621,64
absolwenci z roku 201612,8216,28
absolwenci z roku 201713,9915,51
absolwenci z roku 201810,6113,17
absolwenci z roku 201913,0416,16
absolwenci z roku 202012,9413,32
absolwenci z roku 20217,119,44
absolwenci z roku 20224,074,93
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201541,9%32,3%6,5%
abs. z roku 201655,2%44,7%2,9%
abs. z roku 201757,0%44,0%2,0%
abs. z roku 201864,1%51,9%5,3%
abs. z roku 201955,6%38,2%7,0%
abs. z roku 202046,5%38,0%5,6%
abs. z roku 202156,7%41,7%6,7%
abs. z roku 202248,0%32,0%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,3%40,6%41,8%50,3%39,6%36,7%38,3%32,3%
umowa o pracę20,2%34,1%33,5%37,9%27,6%29,5%28,3%22,7%
samo­zatrudnienie1,9%1,3%1,5%3,9%5,5%4,2%5,1%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 319 zł2 476 zł2 127 zł2 558 zł2 153 zł2 404 zł2 140 zł2 855 zł
w II roku2 050 zł2 919 zł2 496 zł2 983 zł2 569 zł2 792 zł3 540 zł
w III roku2 836 zł3 163 zł2 908 zł3 560 zł3 359 zł3 710 zł
w IV roku3 816 zł3 535 zł3 233 zł4 515 zł4 199 zł
w V roku4 598 zł4 303 zł4 107 zł5 325 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 451 zł2 709 zł2 568 zł2 837 zł2 580 zł2 659 zł2 563 zł3 652 zł
w II roku2 485 zł3 226 zł2 624 zł3 438 zł2 913 zł3 278 zł3 895 zł
w III roku3 026 zł3 637 zł3 178 zł3 998 zł3 861 zł4 292 zł
w IV roku4 282 zł3 987 zł3 567 zł4 709 zł4 711 zł
w V roku4 733 zł4 644 zł4 342 zł5 604 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,570,490,530,420,460,350,40
w II roku0,470,630,520,590,460,490,50
w III roku0,640,630,570,650,530,57
w IV roku0,810,660,590,740,60
w V roku0,930,750,670,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności