aplikacja Matura google play app store

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201547
rok 201633
rok 201723
rok 201819
rok 201918
rok 202017
rok 202115
Liczba absolwentów
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%
absolwenci z roku 201697,0%
absolwenci z roku 201795,7%
absolwenci z roku 201884,2%
absolwenci z roku 201994,4%
absolwenci z roku 202094,1%
absolwenci z roku 202166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,9%61,7%
absolwenci z roku 201693,9%69,7%
absolwenci z roku 201795,7%78,3%
absolwenci z roku 201878,9%63,2%
absolwenci z roku 201994,4%83,3%
absolwenci z roku 202082,4%58,8%
absolwenci z roku 202160,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,7%5,7%1,0%1,1%3,1%0,9%3,9%4,4%
w II roku3,6%1,6%1,0%1,4%2,2%1,9%3,9%
w III roku2,8%6,2%5,1%5,8%9,2%12,5%
w IV roku5,7%6,7%8,6%1,4%10,1%
w V roku5,1%5,9%5,6%0,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,410,460,090,130,710,150,471,09
w II roku0,210,110,190,150,370,390,62
w III roku0,400,770,750,991,681,41
w IV roku0,801,101,050,141,07
w V roku1,110,640,600,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,7422,68
absolwenci z roku 201517,7023,93
absolwenci z roku 201619,7029,10
absolwenci z roku 201711,9115,05
absolwenci z roku 20184,5018,29
absolwenci z roku 201914,8624,70
absolwenci z roku 202015,6416,44
absolwenci z roku 20213,503,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201438,6%20,5%0,0%
abs. z roku 201540,4%29,8%2,1%
abs. z roku 201621,2%6,1%3,0%
abs. z roku 201747,8%39,1%0,0%
abs. z roku 201878,9%31,6%0,0%
abs. z roku 201933,3%5,6%0,0%
abs. z roku 202017,6%11,8%0,0%
abs. z roku 202153,3%26,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca23,7%25,9%14,1%28,3%38,6%14,8%6,9%32,8%
umowa o pracę9,3%16,1%5,8%23,9%13,2%5,6%4,4%18,3%
samo­zatrudnienie0,0%1,4%1,8%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 099 zł1 151 zł921 zł1 352 zł1 283 zł984 zł304 zł2 149 zł
w II roku1 763 zł1 774 zł1 338 zł1 455 zł2 522 zł975 zł2 266 zł
w III roku1 938 zł1 927 zł2 043 zł2 548 zł2 777 zł2 257 zł
w IV roku2 372 zł2 621 zł2 972 zł3 330 zł3 016 zł
w V roku2 862 zł3 353 zł3 559 zł3 831 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 425 zł1 449 zł1 581 zł1 973 zł2 851 zł
w II roku1 995 zł2 236 zł1 840 zł1 946 zł2 612 zł1 298 zł2 881 zł
w III roku2 224 zł2 362 zł2 551 zł2 753 zł3 000 zł2 466 zł
w IV roku2 551 zł2 916 zł3 300 zł3 439 zł3 258 zł
w V roku2 955 zł3 380 zł3 762 zł3 866 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,290,320,220,310,300,210,070,32
w II roku0,470,450,320,330,520,200,43
w III roku0,500,460,450,560,520,40
w IV roku0,580,590,590,660,51
w V roku0,660,690,650,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności