Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201529
rok 201625
Liczba absolwentów
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201562,1%
absolwenci z roku 201684,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201555,2%0,0%
absolwenci z roku 201684,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,1%2,3%
w II roku5,5%
w III roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,100,22
w II roku0,59
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,718,44
absolwenci z roku 20163,866,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201531,0%20,7%0,0%
abs. z roku 201628,0%24,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca17,8%16,3%
umowa o pracę16,4%13,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 227 zł2 441 zł
w II roku2 128 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 688 zł2 401 zł
w II roku2 345 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,330,59
w II roku0,52
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
wseit_boks.gif
boks_przeglad_uczelni.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura Inauguracja Roku Akademickiego w WSAiB
Polityka Prywatności