aplikacja Matura google play app store

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201529
rok 201625
rok 201727
rok 201819
rok 201921
rok 202032
rok 202121
rok 202218
Liczba absolwentów
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201596,6%
absolwenci z roku 201692,0%
absolwenci z roku 201796,3%
absolwenci z roku 201894,7%
absolwenci z roku 201981,0%
absolwenci z roku 202084,4%
absolwenci z roku 202185,7%
absolwenci z roku 202288,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201593,1%51,7%
absolwenci z roku 201692,0%28,0%
absolwenci z roku 201796,3%48,1%
absolwenci z roku 201894,7%78,9%
absolwenci z roku 201981,0%66,7%
absolwenci z roku 202084,4%71,9%
absolwenci z roku 202185,7%71,4%
absolwenci z roku 202288,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,1%2,3%0,0%5,3%4,0%4,7%3,6%6,5%
w II roku5,5%2,0%0,0%10,1%2,8%5,2%4,0%
w III roku15,8%5,3%9,9%13,6%7,5%14,8%
w IV roku12,9%14,7%2,5%10,1%7,1%
w V roku14,4%12,3%1,2%7,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,260,001,000,650,610,540,76
w II roku0,740,320,001,870,310,740,75
w III roku2,141,031,412,341,132,51
w IV roku1,911,850,331,820,77
w V roku2,561,770,171,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201523,5026,52
absolwenci z roku 201618,7923,57
absolwenci z roku 201713,7714,73
absolwenci z roku 201812,4216,89
absolwenci z roku 201917,8422,71
absolwenci z roku 202015,4816,40
absolwenci z roku 202116,3815,75
absolwenci z roku 20225,587,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201531,0%20,7%0,0%
abs. z roku 201628,0%24,0%0,0%
abs. z roku 201740,7%40,7%0,0%
abs. z roku 201863,2%57,9%5,3%
abs. z roku 201933,3%23,8%0,0%
abs. z roku 202046,9%31,2%0,0%
abs. z roku 202128,6%19,0%4,8%
abs. z roku 202255,6%44,4%5,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca17,8%16,3%25,0%40,8%16,3%26,3%14,3%32,4%
umowa o pracę16,4%13,3%22,2%34,6%13,5%17,2%7,9%22,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%4,4%0,0%0,0%3,2%5,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 227 zł2 439 zł1 836 zł2 298 zł1 494 zł1 759 zł3 046 zł3 242 zł
w II roku2 128 zł1 856 zł1 768 zł3 140 zł2 130 zł3 043 zł4 281 zł
w III roku2 200 zł2 442 zł2 374 zł3 232 zł3 094 zł3 891 zł
w IV roku2 560 zł2 662 zł3 161 zł3 874 zł4 077 zł
w V roku3 139 zł3 337 zł4 099 zł4 367 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 688 zł2 400 zł1 826 zł2 329 zł1 790 zł2 036 zł3 365 zł3 454 zł
w II roku2 345 zł2 729 zł1 800 zł3 140 zł3 200 zł3 412 zł4 704 zł
w III roku2 708 zł2 591 zł2 742 zł3 683 zł3 583 zł4 197 zł
w IV roku2 777 zł3 129 zł3 343 zł4 349 zł4 374 zł
w V roku3 125 zł3 619 zł3 937 zł4 338 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,590,420,530,330,360,520,51
w II roku0,530,430,410,680,430,540,70
w III roku0,530,560,490,650,560,62
w IV roku0,570,570,590,710,65
w V roku0,620,630,720,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności