aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia informatyczne - Łódź

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014475
rok 2015488
rok 2016414
rok 2017382
rok 2018588
rok 2019554
rok 2020608
rok 2021725
Liczba absolwentów
informatyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,1%
absolwenci z roku 201665,1%
absolwenci z roku 201767,1%
absolwenci z roku 201847,6%
absolwenci z roku 201950,8%
absolwenci z roku 202053,9%
absolwenci z roku 202149,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201554,7%38,1%
absolwenci z roku 201662,5%44,5%
absolwenci z roku 201766,1%44,2%
absolwenci z roku 201845,2%29,7%
absolwenci z roku 201949,3%27,4%
absolwenci z roku 202051,1%26,4%
absolwenci z roku 202147,2%4,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
informatyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,4%2,6%1,8%1,3%1,9%2,2%2,4%1,8%
w II roku2,3%2,8%1,2%0,9%1,5%1,2%1,3%
w III roku2,3%3,0%1,6%0,7%1,8%1,2%
w IV roku2,1%2,4%2,0%1,5%1,2%
w V roku1,8%1,5%1,3%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
informatyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,290,220,200,290,400,370,30
w II roku0,220,390,180,150,220,170,23
w III roku0,230,460,270,110,280,23
w IV roku0,270,440,370,260,18
w V roku0,250,290,220,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
informatyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,9011,63
absolwenci z roku 20156,937,95
absolwenci z roku 20168,009,35
absolwenci z roku 20177,088,71
absolwenci z roku 20185,936,87
absolwenci z roku 20194,655,41
absolwenci z roku 20205,315,50
absolwenci z roku 20212,463,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
informatyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
informatyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,1%55,3%6,7%
abs. z roku 201574,1%67,1%5,6%
abs. z roku 201669,7%60,0%8,1%
abs. z roku 201773,9%63,0%8,1%
abs. z roku 201872,3%62,7%9,0%
abs. z roku 201979,9%70,3%6,9%
abs. z roku 202069,7%59,4%10,0%
abs. z roku 202173,7%61,5%9,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
informatyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca51,1%64,7%57,9%60,0%62,7%71,6%60,8%62,6%
umowa o pracę46,0%58,7%49,0%51,2%54,9%62,9%51,2%50,7%
samo­zatrudnienie4,8%4,4%6,3%5,0%6,4%5,8%5,9%7,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
informatyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
informatyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 492 zł3 646 zł3 715 zł4 381 zł4 942 zł5 208 zł5 570 zł5 994 zł
w II roku4 014 zł4 544 zł4 926 zł5 768 zł6 243 zł6 469 zł7 278 zł
w III roku4 873 zł5 346 zł6 068 zł6 798 zł7 216 zł8 146 zł
w IV roku5 712 zł6 535 zł7 039 zł7 935 zł8 654 zł
w V roku6 925 zł7 257 zł7 782 zł9 802 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
informatyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 564 zł3 755 zł3 949 zł4 730 zł5 195 zł5 383 zł5 942 zł6 345 zł
w II roku4 184 zł4 638 zł4 995 zł5 999 zł6 358 zł6 605 zł7 584 zł
w III roku5 033 zł5 462 zł6 258 zł6 992 zł7 418 zł8 370 zł
w IV roku5 988 zł6 602 zł7 217 zł8 066 zł8 802 zł
w V roku7 155 zł7 339 zł8 023 zł9 861 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
informatyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy informatyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,970,980,961,071,091,061,051,04
w II roku1,071,161,191,301,281,221,25
w III roku1,241,281,351,421,361,40
w IV roku1,371,451,451,511,50
w V roku1,531,491,471,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
informatyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
informatyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności