aplikacja Matura google play app store

Studia i miasta - praca i wynagrodzenie po dyplomie

Studia medyczne, o zdrowiu - Oświęcim

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201474
rok 201540
rok 201642
rok 201731
rok 201852
rok 201949
rok 202039
rok 202133
rok 202245
Liczba absolwentów
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201688,1%
absolwenci z roku 201793,5%
absolwenci z roku 201894,2%
absolwenci z roku 201987,8%
absolwenci z roku 202097,4%
absolwenci z roku 202190,9%
absolwenci z roku 202293,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%80,0%
absolwenci z roku 201685,7%76,2%
absolwenci z roku 201790,3%77,4%
absolwenci z roku 201894,2%88,5%
absolwenci z roku 201987,8%77,6%
absolwenci z roku 202097,4%87,2%
absolwenci z roku 202190,9%60,6%
absolwenci z roku 202293,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,7%0,6%1,4%0,0%1,4%1,9%0,0%2,0%0,4%
w II roku0,9%0,0%2,2%0,0%0,0%2,0%0,0%2,3%
w III roku1,2%0,6%0,6%0,0%0,6%0,9%0,0%
w IV roku0,1%0,0%0,0%0,0%0,5%0,5%
w V roku0,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,070,070,180,000,250,650,000,350,07
w II roku0,120,000,290,000,000,730,000,38
w III roku0,320,060,120,000,350,130,00
w IV roku0,040,000,000,000,270,05
w V roku0,040,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,593,19
absolwenci z roku 201510,1512,05
absolwenci z roku 20164,785,27
absolwenci z roku 20178,879,19
absolwenci z roku 20184,044,81
absolwenci z roku 20194,533,37
absolwenci z roku 20203,114,41
absolwenci z roku 20213,154,15
absolwenci z roku 20220,860,98
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,5%87,8%4,1%
abs. z roku 201565,0%60,0%5,0%
abs. z roku 201685,7%83,3%2,4%
abs. z roku 201774,2%74,2%3,2%
abs. z roku 201890,4%90,4%1,9%
abs. z roku 201983,7%83,7%0,0%
abs. z roku 202094,9%87,2%7,7%
abs. z roku 202190,9%87,9%0,0%
abs. z roku 202297,8%95,6%8,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca83,2%50,0%71,0%63,4%78,8%73,8%76,3%77,8%90,0%
umowa o pracę78,6%44,6%68,8%60,5%77,4%72,6%72,2%73,5%89,1%
samo­zatrudnienie3,2%2,9%2,4%1,1%0,6%0,0%3,6%0,0%7,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 994 zł2 086 zł2 596 zł2 638 zł3 285 zł3 802 zł5 414 zł4 810 zł6 168 zł
w II roku3 352 zł2 908 zł3 650 zł3 800 zł4 516 zł6 953 zł6 638 zł6 191 zł
w III roku3 813 zł3 798 zł4 614 zł4 533 zł6 523 zł6 661 zł7 913 zł
w IV roku4 500 zł4 660 zł5 017 zł6 302 zł6 391 zł7 075 zł
w V roku5 201 zł4 810 zł6 332 zł5 614 zł7 586 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 859 zł2 179 zł2 644 zł2 590 zł3 304 zł3 755 zł5 568 zł4 922 zł6 213 zł
w II roku3 201 zł2 862 zł3 663 zł3 691 zł4 505 zł6 377 zł6 682 zł6 372 zł
w III roku3 643 zł3 501 zł4 286 zł4 247 zł6 097 zł6 387 zł7 361 zł
w IV roku4 225 zł4 225 zł4 555 zł6 011 zł5 739 zł6 759 zł
w V roku4 862 zł4 478 zł5 619 zł5 136 zł7 070 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunków z grupy medyczne, o zdrowiu, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,820,580,660,650,770,811,040,850,96
w II roku0,880,770,880,870,991,361,140,97
w III roku0,960,941,040,981,301,171,21
w IV roku1,061,071,061,261,151,11
w V roku1,141,031,231,001,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
medyczne, o zdrowiu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności