Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201554
rok 201639
Liczba absolwentów
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201425,0%
absolwenci z roku 201522,2%
absolwenci z roku 201612,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku7,8%5,6%3,2%
w II roku3,5%3,2%
w III roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,490,930,92
w II roku0,680,59
w III roku0,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,938,97
absolwenci z roku 20156,436,81
absolwenci z roku 20163,074,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,9%54,2%4,2%
abs. z roku 201566,7%51,9%3,7%
abs. z roku 201674,4%59,0%5,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca56,2%46,3%55,7%
umowa o pracę33,3%37,5%41,3%
samo­zatrudnienie1,7%1,1%5,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 290 zł2 413 zł2 392 zł
w II roku3 241 zł3 624 zł
w III roku3 792 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 436 zł2 748 zł2 591 zł
w II roku3 291 zł3 589 zł
w III roku3 822 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,590,550,49
w II roku0,800,80
w III roku0,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
WSPA_rekrutacja_220.png
220x300_70.jpg
bony_dla_maturzystow_220.gif
WSZUiE-220_1.jpg
boks_220.gif
WSE_220.gif
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
Polityka Prywatności