Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201430
rok 201519
rok 201626
Liczba absolwentów
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20140,0%
absolwenci z roku 20150,0%
absolwenci z roku 20163,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,6%0,9%0,6%
w II roku0,0%0,5%
w III roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,070,210,10
w II roku0,000,15
w III roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,321,00
absolwenci z roku 20150,791,08
absolwenci z roku 20162,392,21
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201483,3%76,7%6,7%
abs. z roku 201573,7%68,4%0,0%
abs. z roku 201669,2%53,8%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca76,7%64,9%54,4%
umowa o pracę72,2%62,7%43,4%
samo­zatrudnienie3,3%0,0%6,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4 177 zł4 259 zł3 296 zł
w II roku5 548 zł4 868 zł
w III roku7 093 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku4 311 zł4 602 zł4 053 zł
w II roku5 530 zł4 710 zł
w III roku7 402 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,001,040,76
w II roku1,281,13
w III roku1,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
SWPS_220_uni.jpg
wseit_boks.gif

WSB_przeglad_uczelni.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSIiZ - zajęcia
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
Polityka Prywatności