Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014375
rok 2015480
rok 2016523
Liczba absolwentów
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20149,9%
absolwenci z roku 20159,4%
absolwenci z roku 201616,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3,1%4,6%1,9%
w II roku2,6%2,7%
w III roku1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,380,630,26
w II roku0,370,49
w III roku0,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,652,85
absolwenci z roku 20151,352,20
absolwenci z roku 20161,041,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201493,3%86,1%7,0%
abs. z roku 201595,4%88,5%6,2%
abs. z roku 201696,2%91,0%3,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca86,3%87,4%88,3%
umowa o pracę77,0%77,8%82,4%
samo­zatrudnienie5,1%4,8%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 771 zł3 974 zł4 091 zł
w II roku4 471 zł4 816 zł
w III roku5 049 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku3 832 zł4 045 zł4 166 zł
w II roku4 475 zł4 795 zł
w III roku4 984 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,880,930,91
w II roku1,011,08
w III roku1,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
boks.jpg

WSAiB_baner_220x300px.gif
220x300_ogolny_WSPIA.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSSIP_220.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności