Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201512
rok 201610
Liczba absolwentów
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201550,0%
absolwenci z roku 201660,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%
w II roku0,0%
w III roku
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,00
w II roku0,00
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20156,506,00
absolwenci z roku 20162,254,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201566,7%50,0%0,0%
abs. z roku 201680,0%80,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca30,6%53,0%
umowa o pracę26,4%47,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 329 zł1 754 zł
w II roku4 184 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 871 zł1 821 zł
w II roku4 184 zł
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,280,51
w II roku0,82
w III roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni
WSAiB_baner_220x300px.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
WSIiZ_220.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
SWPS_220_uni.jpg
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Toruń
miniatura
Polityka Prywatności