Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Technologie informatyczne w logistyce

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Brak danych dla tego kierunku na tym poziomie!
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg

ASzWoj_rekrutacja.jpg
AHE_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności