Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Studia filologiczno - kulturoznawcze

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201521
rok 201617
Liczba absolwentów
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201496,4%
absolwenci z roku 201576,2%
absolwenci z roku 201682,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201482,1%39,3%
absolwenci z roku 201576,2%0,0%
absolwenci z roku 201682,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%
w III roku1,5%
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,000,000,00
w II roku0,000,00
w III roku0,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,0424,11
absolwenci z roku 201512,1713,10
absolwenci z roku 20165,808,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,9%7,1%3,6%
abs. z roku 201533,3%23,8%0,0%
abs. z roku 201623,5%17,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca10,4%17,9%14,2%
umowa o pracę4,2%11,5%9,3%
samo­zatrudnienie3,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 255 zł2 498 zł3 215 zł
w II roku3 501 zł3 273 zł
w III roku3 642 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 260 zł4 226 zł
w II roku4 495 zł3 890 zł
w III roku4 446 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Studia filologiczno - kulturoznawcze, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,410,570,61
w II roku0,660,67
w III roku0,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Studia filologiczno - kulturoznawcze (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
WSE_220.gif
WSIiZ_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
nowe_media_220x300.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
boks.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 2
miniatura
Polityka Prywatności