Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Modern Business – zarządzanie i rachunkowość

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Brak danych dla tego kierunku na tym poziomie!
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
220x300_ogolny_WSPIA.gif
boks_przeglad_uczelni.gif
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 09
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności