Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201551
rok 201640
Liczba absolwentów
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201474,3%
absolwenci z roku 201568,6%
absolwenci z roku 201667,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201471,4%54,3%
absolwenci z roku 201568,6%39,2%
absolwenci z roku 201667,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,7%2,0%0,6%
w II roku1,7%1,8%
w III roku3,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,090,270,15
w II roku0,270,25
w III roku0,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,2921,08
absolwenci z roku 201512,7312,86
absolwenci z roku 20167,287,58
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,9%11,4%8,6%
abs. z roku 201539,2%35,3%2,0%
abs. z roku 201640,0%30,0%7,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca16,9%30,9%34,0%
umowa o pracę9,5%27,6%24,4%
samo­zatrudnienie6,9%1,3%7,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 311 zł2 982 zł4 124 zł
w II roku3 457 zł3 768 zł
w III roku4 257 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 404 zł3 225 zł4 326 zł
w II roku3 828 zł3 987 zł
w III roku4 597 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,610,751,00
w II roku0,850,93
w III roku1,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Makrokierunek - automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
WSPA_online_220.png
UNS_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 06
miniatura
Polityka Prywatności