Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201482
rok 2015126
rok 201669
Liczba absolwentów
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201487,8%
absolwenci z roku 201542,9%
absolwenci z roku 201678,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201487,8%75,6%
absolwenci z roku 201536,5%0,0%
absolwenci z roku 201673,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1,9%2,6%1,2%
w II roku2,4%2,1%
w III roku6,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,280,320,20
w II roku0,320,32
w III roku1,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,9418,34
absolwenci z roku 201511,9412,34
absolwenci z roku 20162,944,48
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201434,1%29,3%1,2%
abs. z roku 201537,3%31,7%0,8%
abs. z roku 201650,7%42,0%2,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca22,6%23,7%36,2%
umowa o pracę18,9%19,4%28,5%
samo­zatrudnienie1,2%0,8%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 548 zł1 482 zł1 927 zł
w II roku1 318 zł2 142 zł
w III roku2 211 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku1 650 zł1 667 zł2 061 zł
w II roku1 551 zł2 304 zł
w III roku2 359 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,410,360,45
w II roku0,330,51
w III roku0,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
PUM_220.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW - Architektura krajobrazu
Polityka Prywatności