Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Główne kierunki studiów w Polsce - opisy


Serwis archiwalny utworzony na podstawie rozporządzenia z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia.

kierunek studiów
poziom kształcenia
Znaleziono wszystkich: 1
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 9 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 3400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 270.

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_70.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
UNS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 1
Polityka Prywatności